Examens

Vanaf 15 maart 2016 zijn de organisatie van de theoretische en praktische examens alsmede de uitreiking van de hierna gekoppelde bekwaamheidsbewijzen voor bemanningsleden in de binnenvaart gewestelijke materie. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken verzorgt de operationele taken die hiermee verbonden zijn.
Het betreft:
De communautaire vaarbewijzen (A en B)
Het bijkomend getuigschrift voor het vervoer van passagiers
Het Rijnpatent en de uitbreiding ervan
Het bewijs van kennis van riviergedeelten van de Rijn
Het radarpatent
De ADN-attesten basis, chemie en gas
De verklaring matroos

 

Ook het uitreiken van getuigschriften van vakbekwaamheid van ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren en van vergunningen van toegang tot het beroep zijn nu een Vlaamse bevoegdheid.

 

De modaliteiten voor de aanvraag van elk van de bekwaamheidsbewijzen, de vereiste voorwaarden en de inschrijvingsformulieren voor de examens vindt u via deze link:

Meer info? Klik hier