Reglementeringen

De belanrijkste reglementeringen voor de binnenvaartsektor vind je hier

 

Regels van toepassing op de Belgische Waterwegen

 

Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

 

Regels van toepassing in de Belgische zeehavens

 

Regels van toepassing op de Rijn (CCNR)

 

Regels van toepassing voor de exploitatie van binnenschepen

 

Binnenvaartondernemers

 

Regels van toepassing voor het vervoer van goederen via de binnenvaart

 

Afvalstoffenverdrag (CDNI)