Binnenvaart beeldmateriaal

Promotie Binnenvaart Vlaanderen stelt volgende films gratis ter beschikking om te downloaden:

Binnenvaart promotiefilm naar aanleiding van
20-jarig bestaan van PBV in 2012

Ondernemers getuigen over de binnenvaart: getuigenissen
opgetekend n.a.v. het 15-jarig bestaan van PBV in 2007

Binnenvaart promotiefilm:
informatieve film over de mogelijkheden van de binnenvaart (2007)

Mogelijkheden van de binnenvaart