Met hun fusie tot De Vlaamsewaterweg nv bouwen waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV aan een nog sterkere, efficiëntere en toekomstgerichte organisatie. Gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts over het hoe en waarom achter de fusie.