De kalender voor opening van de Afgiftepunten voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van januari t.e.m. juni 2017 is beschikbaar.