Het uitdoofscenario voor Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw (PBV) betekent ook dat er een oplossing wordt gezocht voor verschillende tools die de vzw aanbiedt. Voor de binnenvaartonline mailserver garandeert PBV dat je die kunt blijven gebruiken tot juni 2017. Tot die datum kun je dus zeker op je binnenvaartonline e-mailadres vertrouwen en een beroep doen op technische ondersteuning. Momenteel wordt bekeken of het beheer van de mailserver ook na de stopzetting van de vzw wordt verdergezet. PBV zal alle binnenvaartonline mailgebruikers tijdig informeren over een overnemer of over het overzetten van je gegevens naar een andere mailserver.