Een gratis @binnenvaartonline e-mailadres?


Het uitdoofscenario voor Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw (PBV) betekent ook dat er een oplossing wordt gezocht voor verschillende tools die de vzw aanbiedt. Voor de binnenvaartonline mailserver garandeert PBV dat je die kunt blijven gebruiken tot juni 2017. Tot die datum kun je dus zeker op je binnenvaartonline e-mailadres vertrouwen en een beroep doen op technische ondersteuning. Momenteel wordt bekeken of het beheer van de mailserver ook na de stopzetting van de vzw wordt verdergezet. PBV zal alle binnenvaartonline mailgebruikers tijdig informeren over een overnemer of over het overzetten van je gegevens naar een andere mailserver.


Op donderdag 15 december heeft de Raad van bestuur van de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) zich tijdens haar maandelijkse bijeenkomst gebogen over een vereffening van de vzw. Op vraag van de politiek wordt er de komende maanden een uitdoofscenario uitgewerkt voor de organisatie. Ook het promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen valt onder de vzw, die in 1992 werd opgericht en onder meer instaat voor deze website. De komende maanden moet blijken welke taken van PBV door andere organisaties in het binnenvaart- of multimodale landschap worden overgenomen. Het is nog onduidelijk welke toekomst is weggelegd voor de medewerkers van de vzw.


Wij hebben voor de binnenvaartondernemers alle beschikbare diensten zoals bv. walstroomvoorzieningen, drinkwater, certificaten en vergunningen aanvragen gebundeld.


Deze steunprogramma's zijn momenteel in Vlaanderen lopend voor de binnenvaart


Eerste stappen naar de binnenvaart?

Wij hebben voor u een stappenplan opgesteld en bieden een aantal tools aan die je op weg helpen naar de waterweg


Alle belangrijke cijfers die u moet weten over de binnenvaart vindt u in deze brochure!


De kalender voor opening van de Afgiftepunten voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van januari t.e.m. juni 2017 is beschikbaar.


Betonspecialist Tubobel uit Tessenderlo voert vrijwel al zijn grondstoffen over het water aan. ‘Op jaarbasis halen we zo 60.000 ton van de weg af,’ zegt gedelegeerd bestuurder Luc Lemmens.
‘Hopelijk kunnen we die stap ooit ook voor onze afgewerkte producten zetten.’