Een nieuw, ambitieus project langs de Gentse Ringvaart en het Scheldekanaal. Twee ervaren logistieke spelers, Groep Heylen en Groep Verhelst, bouwen er een 20 hectare grote logistieke hotspot uit. De eerste schepen willen ze al tegen midden 2019 ontvangen.


In deze Nieuwsbrief:

Straks één Vlaamse waterwegbeheerder

Meekijken aan boord van kraanschip Transferium

Naar een concurrentiëlere binnenvaart?

Duitsland laat kleine waterwegen vallen

17,5 % extra centen voor waterwegen

@binnenvaartonline mailbox tot juni

CCR schrapt motordrijver en versoepelt voorschriften duwcombinaties

 


Wij hebben voor de binnenvaartondernemers alle beschikbare diensten zoals bv. walstroomvoorzieningen, drinkwater, certificaten en vergunningen aanvragen gebundeld.


Deze steunprogramma's zijn momenteel in Vlaanderen lopend voor de binnenvaart


Eerste stappen naar de binnenvaart?

Wij hebben voor u een stappenplan opgesteld en bieden een aantal tools aan die je op weg helpen naar de waterwegDe kalender voor opening van de Afgiftepunten voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van januari t.e.m. juni 2017 is beschikbaar.


Met hun fusie tot De Vlaamsewaterweg nv bouwen waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV aan een nog sterkere, efficiëntere en toekomstgerichte organisatie. Gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts over het hoe en waarom achter de fusie.