Kaaimuurprogramma

binnenvaart goederen vervoeren kaaimuren

Kaaimuren vormen de toegang tot de waterweg. Zonder een kaaimuur kunnen goederen niet langs de waterweg vervoerd worden. Om het transport over de binnenwateren te bevorderen,  heeft de Vlaamse regering sinds 1998 een beleid ter stimulering van de bouw van kaaimuren gevoerd.

Het kaaimuurprogramma is een voorbeeld van publiek-private samenwerking (PPS). De Vlaamse overheid betaalde tussen 60 en 80 procent van de bouwkosten voor infrastructuur, toegangswegen, enz. Het bedrijf betaalde 20 procent van de bouwkosten en staat in voor de superstructuur zoals kranen en overslagruimte. De onderneming moest garanderen dat gedurende tien jaar een afgesproken tonnage aan goederen via de waterweg wordt vervoerd.

 

Dit kaaimuurprogramma is afgelopen, een nieuw kaaimuurprogramma is in voorbereiding.

 

  Bekijk kaart met kaaimuren gebouwd via steunprogramma