Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/customer/www/binnenvaart.be/public_html/media/widgetkit/widgets/lightbox/lightbox.php on line 49
Binnenvaart - Disclaimer

Disclaimer

Juridische informatie - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden van de website


Toegang tot de website
Het gebruik van de Website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer.

 

Doeleinde van de website
De informatie op deze Website wordt ter beschikking gesteld aan de gebruikers voor informatieve doeleinden.

 

Gebruik van de website
Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via pbv@binnenvaart.be . Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw kan niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.
Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.
De inhoud van de website kan door Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande waarschuwing of mededeling.

 

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites van bv. overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting of verordening betreffende de toegang tot of het gebruik van de Website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de ligging van de maatschappelijke zetel van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw, Havenstraat 44 – 3500 Hasselt