Welkom bij de binnenvaart

Weet je niet hoe je de stap naar het water moet zetten? Via deze website helpen wij je op weg.
Varende ondernemers kunnen hun schip in de kijker zetten via de schependatabank en adressengids. Ze vinden op binnenvaart.be alle informatie over relevante reglementeringen, steunmaatregelen, river information services en diensten zoals afvalinzameling of walstroom.
Ben je gewoon geïnteresseerd in de binnenvaart, of ben je student met een opdracht over de binnenvaart: check onze website en vind de info die je  nodig hebt!

Actueel

 Bericht aan alle gebruikers van de @binnenvaartonline mailbox

Bericht aan alle gebruikers van de @binnenvaartonline mailbox

Het uitdoofscenario voor Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw (PBV) betekent ook dat er een oplossing wordt gezocht voor verschillende tools die de vzw aanbiedt. Voor de binnenvaartonline mailserver garandeert PBV dat je die kunt blijven gebruiken tot juni 2017. Tot die datum kun je dus zeker op je binnenvaartonline e-mailadres vertrouwen en een beroep doen op technische ondersteuning. Momenteel wordt bekeken of het beheer van de mailserver ook na de stopzetting van de vzw wordt verdergezet. PBV zal alle binnenvaartonline mailgebruikers tijdig informeren over een overnemer of over het overzetten van je gegevens naar een andere mailserver.

@binnenvaartonline.be

@binnenvaartonline.be

Een gratis @binnenvaartonline e-mailadres?

Binnenvaart Ambassadeur Tubobel is een tevreden gebruiker van de binnenvaart

Binnenvaart Ambassadeur Tubobel is een tevreden gebruiker van de binnenvaart

Betonspecialist Tubobel uit Tessenderlo voert vrijwel al zijn grondstoffen over het water aan. ‘Op jaarbasis halen we zo 60.000 ton van de weg af,’ zegt gedelegeerd bestuurder Luc Lemmens.
‘Hopelijk kunnen we die stap ooit ook voor onze afgewerkte producten zetten.’

 

Alles begint bij de vraag wat je wilt vervoeren

Alles begint bij de vraag wat je wilt vervoeren

Eerste stappen naar de binnenvaart?

Wij hebben voor u een stappenplan opgesteld en bieden een aantal tools aan die je op weg helpen naar de waterweg

Steunmaatregelen voor de binnenvaart

Steunmaatregelen voor de binnenvaart

Deze steunprogramma's zijn momenteel in Vlaanderen lopend voor de binnenvaart

Afvalkalender voor de binnenvaart januari  - juni 2017

Afvalkalender voor de binnenvaart januari - juni 2017

De kalender voor opening van de Afgiftepunten voor olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval van januari t.e.m. juni 2017 is beschikbaar.

Nieuwe marifoonbrochure voor het VTS scheldegebied

Nieuwe marifoonbrochure voor het VTS scheldegebied

Alle diensten voor de binnenvaartondernemers gebundeld op deze website

Alle diensten voor de binnenvaartondernemers gebundeld op deze website

Wij hebben voor de binnenvaartondernemers alle beschikbare diensten zoals bv. walstroomvoorzieningen, drinkwater, certificaten en vergunningen aanvragen gebundeld.

Uitdoofscenario voor vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen

Op donderdag 15 december heeft de Raad van bestuur van de vzw Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) zich tijdens haar maandelijkse bijeenkomst gebogen over een vereffening van de vzw. Op vraag van de politiek wordt er de komende maanden een uitdoofscenario uitgewerkt voor de organisatie. Ook het promotiebureau Shortsea Shipping Vlaanderen valt onder de vzw, die in 1992 werd opgericht en onder meer instaat voor deze website. De komende maanden moet blijken welke taken van PBV door andere organisaties in het binnenvaart- of multimodale landschap worden overgenomen. Het is nog onduidelijk welke toekomst is weggelegd voor de medewerkers van de vzw.

Cijfers met vaart

Cijfers met vaart

Alle belangrijke cijfers die u moet weten over de binnenvaart vindt u in deze brochure!

binnenvaart kennismaken goederensoorten containers

Containerlijndiensten zoeken

Zoek regelingen van containerdiensten van en naar binnenlandse containerterminals en havens door gebruik te maken van de kaartof de lijst van landen.

 

start hier

Binnenvaart magazine

December 2016

Actueel nummer binnenvaart magazine

4 maal per jaar geeft Promotie Binnenvaart Vlaanderen een Binnenvaartmagazine uit. Je kan deze publicaties downloaden in pdf-formaat. Geïnteresseerden die zich wensen te abonneren op dit magazine kunnen dit via onderstaande link.

 

Volgend nummer: februari 2017

 

Abonneer mij

binnenvaart magazine 75 home

 

 nieuwsbrief juni2016

Binnenvaart nieuwsbrief

Juni 2016


  • Lees Binnenvaart #75 nu al digitaal
  • 308 ligplaatsen met walstroom
  • W&Z zoekt schipper
  • Samen varen op zomerse wateren
  • Meld jij al elektronisch aan?
  • Calamiteit doorgeven? 0800 30 440
  • 'Cijfers met vaart' brengt de sector in kaart

Jouw nieuws delen met ons