Binnenvaart

opleidingen                                                    

Carriëremogelijkheden - Zo groei je door!

In een binnenvaartcarrière doorloop je verschillende functies. Je groeit door als je voldoende vaartijd verzamelt en slaagt voor een federaal examen. Het volgen van een opleiding biedt hiervoor geen garantie, maar de slaagpercentages onder afgestudeerden liggen zeer hoog. Hieronder vind je een korte beschrijving van wat de verschillende functies precies inhouden:

  • Deksman: Je assisteert de matrozen en de stuurman/schipper. In de praktijk slaan de meeste beginners deze functie over en leggen ze meteen een examen voor matroos af.
  • Matroos: Je assisteert de stuurman/schipper of de kapitein bij al het werk op een schip. Dat werk hangt soms af van het soort schip en van het soort lading. Je doet klein onderhoud zoals schilderen, roest wegbikken, dek schrobben en kleine herstellingen.
  • Stuurman: je geeft leiding aan de bemanning, en je bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Je voert de navigatie en zorgt voor de veiligheid van de opvarenden. Je bent verantwoordelijk voor onderhoud van schip en lading, en je regelt administratieve zaken zoals vrachtbrieven en douanedocumenten.
  • Schipper in loondienst/binnenvaartondernemer: Je hebt dezelfde taken als een stuurman, maar jij draagt de eindverantwoordelijkheid over het schip. Je baat als zelfstandig ondernemer je eigen schip uit, of je werkt in opdracht van een rederij. Je leidt zelfstandig het bedrijf en je bent ook verantwoordelijk voor het personeel en de werkorganisatie.

Opleidingsaanbod    

 

Lees meer: www.becaptain.eu

 

1. Cenflumarin

 

In de gespecialiseerte binnenvaartschool KTA Cenflumarin kun je terecht vanaf 12 jaar, Je krijgt er theoretische lessen en ook een praktische opleiding. Na deze secundaire beroepsopleiding ben je matroos en krijg je drie jaar vaartijdvermindering.

De theoretische lessen werden ontwikkeld door praktijkmensen, zoals ervaren binnenschippers en gespecialiseerde leerkrachten. De doorgedreven praktische training begint op kleine vaartuigen, en gaat daarna verder op grotere opleidingsschepen. In het Cenflumarin kun je ook een certificaat estuaire vaart behalen, waarmee je mag varen tussen de Belgische kusthavens en de Scheldemonding. om die toelating te bekomen moet je minstens 21 jaar zijn en met succes het zevende jaar Beperkte Kustvaart hebben gevolgd.

Contact:

Havennummer 1069

Scheldedijk 20, 2070 Zwijndrecht

T 03 570 97 30   -   F 03 570 97 38

kta-zwijndrecht@g.o.be

Ga naar Cenflumarin website

naar boven

2. Syntra Midden-Vlaanderen

 

  • Matroos

Doelgroep :
Beroepsactieve volwassenen die zich willen herscholen en / of een beroep aan boord van een binnenschip willen uitoefenen.

Via het internet kun je het totale programma volgen en leer je over scheepstechnologie, veiligheid, reglementering en machines. Daarnaast wordt in samenwerking met ondermeer Levanto vzw voorzien in één dag basispraktijk, aangevuld met 5 weken stage aan boord van een binnenschip. Na de opleiding ben je voorbereid op het federaal examen voor matroos voor de binnenvaart (zowel het theoretisch als het praktisch examen).

Gemiddelde duur:

Aan het ritme van één studieavond per week, verwerk je de cursus op 6 maanden.

Meer info? Klik hier


  • Stuurman

Doelgroep:

Matrozen, werkzaam op een Belgisch binnenschip, met minstens 3 jaar (480 dagen) aantoonbare vaardagen (dienstboekje) achter de rug.

Gemiddelde duur:

De cursus loopt over minstens één jaar.

Meer info? Klik hier

 

  • Binnenvaartondernemer

Doelgroep:

Beroepsactieve volwassenen die het diploma van binnenvaartondernemer willen behalen.

Via afstandsonderwijs leer je alles over wetgeving in verband met de binnenvaart en krijg je lessen bedrijfsbeheer (basisboekhouding, commercieel beleid, fiscaal beleid).

Gemiddelde duur:
Als je wekelijks één les thuis verwerkt, kan je het diploma binnen het jaar halen.

Meer info? Klik hier


  • Systeem van leertijd - Matroos binnenvaart & Matroos motordrijver

Als jongere tussen 16 en 25 jaar kan je je via gecombineerd leren en werken voorbereiden op het federaal examen. De opleiding wordt zo georganiseerd dat je eerst 4 dagen les krijgt in de Syntra-campus en dat je daarna drie weken integrale praktijkopleiding aan boord van een schip volgt.

Gemiddelde duur:

Na ongeveer 2 jaar krijg je het certificaat van matroos binnenvaart, na ongeveer 3 jaar het certificaat van matroos-motordrijver.

Contact:

Syntra Midden-Vlaanderen, campus Sint-Niklaas

Hogekouter 1 te 9100 Sint-Niklaas

T 03 760 08 51

jan.lybeert@syntra-mvl.be

Ga naar de syntra-mvl website

 

  • Aan de slag met inland ECDIS

Een korte en praktijkgerichte opleiding van 1 dag.

 

Doelgroep:

Stuurmannen en kapiteins in de binnenvaart  

Duur:
1 dag

Meer info? Klik hier

 


naar boven

naar boven

 


3. Andere

naar boven

 

l