PBV jaarverslag 2013

laatste nieuws

6° Staatshervorming - 01.07.2014

In de 6° Staatshervorming, die in werking trad op 1 juli 2014, worden ook bevoegdheden inzake binnenvaart overgedragen naar de Gewesten:

.• het algemeen reglement betreffende de politie over het verkeer op waterwegen;

• de regels met betrekking tot de bemanningsvoorschriften;

• de veiligheid van binnenschepen en binnenschepen die ook voor niet-internationale zeereizen worden gebruikt (estuaire vaart);

• het vervoer van gevaarlijke goederen op de binnenwateren;

• de regelgeving inzake de minimale technische veiligheidsnormen inzake bouw en onderhoud van de waterwegen en hun aanhorigheden.

Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn dus sinds 1 juli jl. politiek verantwoordelijk voor deze aangelegenheden. Toch blijft de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer tot uiterlijk 31 december 2014 de operationele taken vervullen. Een werkgroep tussen de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Gewesten is momenteel de slag om uitvoering te geven aan de staatshervorming.

 

Actueel

Binnenvaart Magazine - juni 2014

Lees Magazine online

Download Magazine

Abonneer op Magazine

Prikbord

 

    

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren    (APSB) - nieuwe versie van toepassing

Sedert 1 mei 2014 is een nieuwe versie van het APSB van toepassing.

De brochure “Vaarregels in beeld” geeft u een schematisch overzicht van
het reglement.

 

Download brochure

Aanpassingen Reglementeringen

De voorbije maanden is heel wat regelgeving met betrekking tot de binnenvaart gewijzigd.

De gewijzigde regelementeringen vindt u op onze website: klik hier

Updates zijn aangeduid met 

Nieuwe interactieve waterwegenkaarten online

Wil je de klassificatie van de waterwegen kennen, wie de beheerder is of waar er binnenvaartcontainerterminals zijn?

 

Ontdek de hier de nieuwe interactieve waterwegenkaarten.

 

Inzameling olie- en vethoudend afval van de binnenvaart

Waar en wanneer kan je terecht met olie- en vethoudend afval?

Klik hier voor een overzicht van de lokaties en operningsuren en -dagen van de mobiele inzamelstations in Vlaanderen

CDNI - luik B: nieuwe losverklaring

Het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart  of kortweg CDNI heeft een nieuwe losverklaring (luik B)

Losverklaring drogeladingvaart (in pdf)

Losverklaring drogeladingvaart (in word)

Losverklaring tankvaart (in pdf)

Losverklaring tankvaart (in word)

Meer weten over CDNI? Klik hier

 

Klik hier voor een totaal overzicht van ons prikbord